แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอดในยุคไทยแลนด์ 4.0

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและทำงานออนไลน์  

เทคนิคการรวบรวมหลักฐานหลายอย่างที่เคยทำในอดีตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย

 (+66)2540-0182

Multiplus Audit and Consulting Co.,Ltd

8/2 Multiplus Building | Ramkhamhaeng Road | MinBuri District | Bangkok
10510 | Thailand

©2017 BY MULTIPLUS AUDIT & CONSULTING CO., LTD